da

Privatlivspolitik ansøgere

 

Som led i vurderingen af din ansøgning til Jens Himmelstrup/Slæbækgård, CVR-nr. 17475878, behandler selskabet som såkaldt ”dataansvarlig” en række personoplysninger vedrørende dig.

 

Behandlingerne vil bl.a. omfatte indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse.

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere din ansøgning.

 

De oplysninger, som Jens Himmelstrup/Slæbækgård behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansøgning. Derudover kan det være oplysninger, som Jens Himmelstrup/Slæbækgård modtager eller indhenter hos tidligere arbejdsgivere.

 

Jens Himmelstrup/Slæbækgård behandler kun oplysninger, som er relevante for din ansøgning.

 

Almindelige personoplysninger

De oplysninger, som Jens Himmelstrup/Slæbækgård behandler om dig som led i ansøgningen, er såkaldt almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billede, familiemæssige forhold, fritidsinteresser, faglige kvalifikationer, personlige kompetencer, eksamensbeviser, eller andre oplysninger om dine akademiske grader og tidligere ansættelser.

 

Behandlingen af dine almindelige oplysninger vil være nødvendig for at foretage en vurdering af din ansøgning. Behandlingsgrundlaget er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.

 

Særligt om videregivelse og overførsel

Data om dig vil ikke blive videregivet til tredjemand uden for virksomhederne uden dit samtykke.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om dig vil blive slettet efter 6 måneder fra modtagelsen.

 

Hvis data skal opbevares længere, kræver det et samtykke fra dig.

 

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Jens Himmelstrup/Slæbækgård behandler om dig:

 

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Dorte Bak Himmelstrup, dorte@slaebaekgaard.dk

 

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Jens Himmelstrup/Slæbækgård ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

 

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.